Het logo van Open bestaat uit het woord “open” in grijze drukletters op een witte achtergrond. De hoofdletter O is samengesteld uit een zwarte en een blauwe halve cirkel die elkaar net niet raken en doet denken aan de iris van een oog. Naast het woord “open” klapt een gestileerde blauwe deur als het ware open naar rechts. Vier horizontale, zwarte lijnen lopen als boventitels over de witte achtergrond van het woord “open”naar de deur en kleuren wit als ze de blauwe achtergrond van de deur raken.

Over OPEN

Wat doen we?

Diversiteit en gelijkheid zijn de kernwaarden van een inclusieve samenleving waarin fysieke, sensoriële en mentale beperkingen geen belemmering vormen om deel te nemen aan het sociaal-culturele leven. OPEN, het Expertisecentrum voor Toegankelijke Media en Cultuur van de Universiteit Antwerpen, wil daartoe bijdragen door de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, gebruiksvriendelijke en toegankelijke media- en cultuurdiensten te stimuleren. 

Hoe doen we dat? Door in dialoog met ons netwerk van gebruikers, dienstverleners, overheidsinstanties en onderzoekers werk te maken van: 

Waarom doen we dat?

Ondertiteling voor doven en slechthorenden, live-ondertiteling, boventiteling, gebarentolken, audiodescriptie of audio-ondertiteling. Dit zijn allemaal vormen van toegankelijkheid die de afgelopen jaren een enorme groei gekend hebben. Maar de toepassing en professionalisering van deze diensten verloopt erg versnipperd. Bovendien volgen de innovaties in dit domein elkaar razendsnel op. 

Media en cultuur toegankelijk maken voor iedereen blijft daarom een uitdaging waarbij alles staat of valt met een naadloze samenwerking tussen experts, dienstverleners en gebruikers. En precies op dat vlak wil OPEN een cruciale rol spelen door een sectorbrede samenwerking tussen partners te ondersteunen. 

Wie zijn we?

OPEN is een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Het centrum kan rekenen op de expertise van TricS, de onderzoeksgroep van het Departement Toegepaste Taalkunde, Vertalers en Tolken, die al jaren onderzoek doet naar de toegankelijkheid van media en cultuur in Vlaanderen en daarbuiten (link naar TricS-pagina www.uantwerpen.be/trics)
TricS kan niet alleen rekenen op internationale partners binnen de academische wereld, maar ook op een uitgebreid netwerk van binnen- en buitenlandse stakeholders. OPEN wil deze samenwerking verder stimuleren en opentrekken naar andere actoren met complementaire expertise om zo bij te dragen tot een brede, intersectoriële samenwerking rond toegankelijkheid. 

Ben je actief in de sector? Stuur ons een mail.