Zelfpercepties van audiobeschrijvers: heeft hoe je jezelf ziet invloed op hoe je beschrijft?

door Alicja Zajdel

Audiobeschrijving (AD) is een mediatoegankelijkheidsdienst voor niet-ziende kijkers, waarbij visuele informatie wordt omgezet in een audiocommentaar. Hoewel deze taak wordt beschouwd als een vorm van intersemiotische vertaling (het vertalen van beelden in woorden), is kennis van een vreemde taal niet nodig om de taak uit te voeren. In de meeste landen hebben audiobeschrijvers uiteenlopende achtergronden die niet noodzakelijkerwijs vertaalgerelateerd zijn. Daarmee rijst de vraag: hoe conceptualiseren audiobeschrijvers wat ze doen? Dit project gebruikt inzichten uit vertaal- als schrijfprocesonderzoek om het proces van het opstellen van een AD-script te bestuderen alsook de impact van zelfperceptie van de professionele identiteit van de beschrijver op zowel het proces als het eindproduct.

 

Dit is een pioniersstudie, aangezien procesonderzoek in AD uiterst beperkt is ondanks oproepen tot dergelijke studies (Jankowska 2021; Ramos & Rojo 2020; Braun 2007). Inzicht in de onderliggende processen van AD-scriptproductie zal nieuwe kennis opleveren voor zowel vertaalprocesonderzoek als schrijfonderzoek en kan worden toegepast bij het ontwerpen van toekomstige AD-trainingen. Bovendien is de zelfidentiteit van audiobeschrijvers nog niet eerder onderzocht. Hoewel er pogingen zijn ondernomen om de vaardigheden en competenties van audiobeschrijvers te doorgronden (ADLAB PRO 2017), zal dit project een nieuwe, sociaal-psychologische dimensie toevoegen aan ons begrip van het beroep.

Het project wordt bekostigd door het FWO (1181723N).