Wanneer toegankelijkheid en multimediaal leren elkaar ontmoeten

door Yanou Van Gauwbergen

Effect van intralinguale live ondertiteling op perceptie, prestatie en cognitieve belasting in een universiteitscollege in het Engels bij Vlaamse studenten

Een van de belangrijkste uitdagingen in het hoger onderwijs van vandaag is het onderwijs toegankelijk maken voor een steeds meer meertalige en multiculturele studentenpopulatie. Veel universiteiten overwegen daarom het gebruik van het Engels als onderwijstaal (EMI), maar de beperkte beheersing van het Engels door studenten kan een nadeel zijn. Live ondertiteling kan helpen om deze taalbarrière te overwinnen, door auditieve en taalkundige barrières tegelijkertijd weg te nemen. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook om te onderzoeken (1) hoe universiteitsstudenten in Vlaanderen EMI-colleges met intralinguale live ondertitels ervaren, d.w.z. lezingen waarbij de woorden van de docent in real time in dezelfde taal (Engels) worden ondertiteld, (2) of deze ondertitels hun prestaties beïnvloeden, en (3) welke impact deze ondertitels hebben op hun cognitieve belasting. We vergelijken twee productiemethoden van ondertiteling met elkaar (respeaking versus getrainde automatische spraakherkenning) en ook twee projectiemethoden (ondertiteling in 2 regels onder de PowerPoint van de docent versus scrollende ondertitels op een apart scherm). We onderzoeken de impact van ondertiteling op perceptie, prestaties en cognitieve belasting bij twee groepen studenten: (1) met Engels als hoofdvak, en (2) studenten zonder Engels. Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden verzameld tijdens echte colleges met behulp van online vragenlijsten en eyetrackingbrillen.