Het ontwerpen van kwaliteitsstandaarden voor audiobeschrijving

door Anna Jankowska

Doctoraatsproject met als Titel: Designing Quality Standards in Audio Description

Terwijl audiobeschrijving (AD) een van de meest onderzochte AVT modaliteiten wordt, lijkt de kwaliteit van AD tot nu toe niet de interesse van veel onderzoekers te hebben getrokken. Dit staat in schril contrast met onderzoek naar andere modaliteiten, met name ondertiteling en live ondertiteling, waar kwaliteit een centraal thema is en de drijvende kracht is achter de sterke toename van publieksontvangststudies in AVT (bijv. Di Giovanni & Gambier, 2018). AD-kwaliteit is niet alleen een ondervertegenwoordigd onderwerp in universitair onderzoek, maar ook een evident probleem in de industrie. Het overkoepelende doel van het project is om duidelijke evaluatieprocedures van AD te creƫren, gebaseerd op een eerste uitgebreide en lange termijn analyse van AD kwaliteit. Daartoe zullen we trachten AD kwaliteit te definiƫren en de relatie tussen AD scripting proces en AD kwaliteit in kaart te brengen. Terwijl het project nieuwe thema's in het AD onderzoek wil introduceren (kwaliteit, AD proces onderzoek) stelt het ook voor om onderzoeksmethodologie te gebruiken die tot nu toe zelden gebruikt werd in AD onderzoek (toetsaanslag logging, hartslagregistratie, aanwezigheidsvragenlijsten, interview, focusgroep, hardop denkprotocols, scherm- en gezichtsopname).