Het logo van Open bestaat uit het woord “open” in grijze drukletters op een witte achtergrond. De hoofdletter O is samengesteld uit een zwarte en een blauwe halve cirkel die elkaar net niet raken en doet denken aan de iris van een oog. Naast het woord “open” klapt een gestileerde blauwe deur als het ware open naar rechts. Vier horizontale, zwarte lijnen lopen als boventitels over de witte achtergrond van het woord “open”naar de deur en kleuren wit als ze de blauwe achtergrond van de deur raken.

Over OPEN

Wie zijn we?

OPEN is een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Het centrum kan rekenen op de expertise van TricS, de onderzoeksgroep van het Departement Toegepaste Taalkunde, Vertalers en Tolken, die al jaren onderzoek doet naar de toegankelijkheid van media en cultuur. Zo is TricS partner in verschillende Europese projecten en heeft het ruime ervaring op het gebied van interlinguale en intralinguale ondertiteling, live-ondertiteling, boventiteling, audiodescriptie, audio-introductie, audio-ondertiteling en accessibility management voor live evenementen in het algemeen.

TricS kan niet alleen rekenen op internationale partners binnen de academische wereld, maar ook op een uitgebreid netwerk van binnen- en buitenlandse stakeholders. OPEN wil deze samenwerking verder stimuleren en opentrekken naar andere actoren met complementaire expertise, om zo bij te dragen tot de verwezenlijking van een inclusieve samenleving.

Wat doen we?

Toegankelijkheid heeft de afgelopen jaren een exponentiële groei gekend in de media- en cultuursector, maar die evolutie verloopt erg versnipperd. Bovendien volgen de (technologische) innovaties in dit domein elkaar razendsnel op. Media, cultuur en onderwijs toegankelijk maken voor iedereen blijft daarom een enorme uitdaging waarbij alles staat of valt met een naadloze samenwerking tussen experts, dienstverleners en gebruikers. En precies op dat vlak wil het Expertisecentrum Toegankelijke Media en Cultuur van de Universiteit Antwerpen, OPEN, een cruciale rol spelen.

Hoe doen we dat?

We doen dat door te informeren en te adviseren, door in dialoog te treden met gebruikers, dienstverleners, overheidsinstanties en onderzoekers die complementaire expertise hebben, door op die manier een toegankelijkheidsnetwerk op te bouwen, door onderzoeksresultaten te vertalen naar het werkveld, door nieuwe initiatieven en onderzoeksprojecten op te zetten, door studiedagen en workshops te organiseren en door de toegankelijkheid van onze eigen universiteit te verbeteren.

Kortom, OPEN wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen die werk wil maken van een inclusieve maatschappij

Beschrijving van het logo

Het logo van Open bestaat uit het woord “open” in grijze drukletters op een witte achtergrond. De hoofdletter O is samengesteld uit een zwarte en een blauwe halve cirkel die elkaar net niet raken en doet denken aan de iris van een oog. Naast het woord “open” klapt een gestileerde blauwe deur als het ware open naar rechts. Vier horizontale, zwarte lijnen lopen als boventitels over de witte achtergrond van het woord “open” naar de deur en kleuren wit als ze de blauwe achtergrond van de deur raken.